Brak zakazów na zakażenie makrofagami pochodzącymi

psf-apzg

TOP-Plus to wszechstronna platforma biosensoryczna do trwałości przeciwciał SARS-CoV-2

Wstęp:  Niskie początkowe miana przeciwciał SARS-CoV-2 spadające do niewykrywalnych poziomów w ciągu miesięcy po zakażeniu budzą obawy co do długoterminowej odporności. Aby zrozumieć jakość odpowiedzi przeciwciał, należy zbadać zarówno poziomy przeciwciał, jak i zachłanność interakcji przeciwciało-antygen .

Metody:  Opracowano panel „ plus” testów na sondzie (TOP-Plus) , który obejmował nowo opracowany check zachłanności wbudowany w poprzednio opisane testy SARS-CoV-2 TOP, który mierzył całkowite przeciwciało (TAb), substytut neutralizujące przeciwciało (SNAb), IgM i IgG na wszechstronnej platformie biosensorycznej. Poziomy TAb i SNAb porównano z zachłannością u osób wcześniej zakażonych w 1,three i 6,2 miesiąca po zakażeniu w sparowanych próbkach od 80 pacjentów z COVID-19 . Surowice od osób szczepionych SARS-CoV-2 również oceniano pod kątem zachłanności przeciwciał.

Wyniki:  Nowo zaprojektowany check zachłanności w tym panelu TOP korelował dobrze z referencyjnym testem zachłanności biowarstwowej interferometrii (r = 0,88). Nieprecyzyjność oznaczenia zachłanności TOP była mniejsza niż 10%. Chociaż TAb i aktywność neutralizacji (przez SNAb) zmniejszyły się między 1,three a 6,2 miesiąca po zakażeniu, zachłanność przeciwciał wzrosła znacząco (P <0,0001). Zachłanność przeciwciał u 10 osób zaszczepionych SARS-CoV-2 (mediana 28 dni po szczepieniu) była porównywalna ze zmierzoną awidnością przeciwciał u osób zakażonych (mediana 26 dni po zakażeniu).

Wniosek:  Ten wysoce precyzyjny i wszechstronny panel TOP-Plus z możliwością pomiaru poziomu przeciwciał SARS-CoV-2 TAb, SNAb, IgG i IgM oraz zachłanności poszczególnych surowic na jednym czujniku może stać się cennym atutem w monitorowaniu nie tylko SARS-CoV -2 zarażeni pacjenci, ale także stan odpowiedzi na szczepienie przeciwko COVID-19.

Brak zakazów na zakażenie makrofagami pochodzącymi z ludzkich monocytów i nasilenie zakażenia SARS-CoV-2 za pośrednictwem przeciwciał

Szczepionki są niezbędne, aby kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa-2 ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2) i chronić wrażliwą populację. Jednak jednym z problemów związanych z bezpieczeństwem szczepień jest możliwy rozwój zależnego od przeciwciał wzmocnienia (ADE) zakażenia SARS-CoV-2 . Potencjalna infekcja komórek niosących receptor Fc, takich jak makrofagi, sprzyjałaby dalszej replikacji wirusa i odpowiedzi zapalnej, a tym samym potencjalnie pogorszyłaby wyniki kliniczne COVID-19.

Tutaj pokazujemy, że SARS-CoV-2 i SARS-CoV nie infekują makrofagów pochodzących z ludzkich monocytów (hMDM) ani nie indukują cytokin zapalnych w tych komórkach, w przeciwieństwie do koronawirusa zespołu oddechowego Bliskiego Wschodu (MERS) i zwykłego przeziębienia ludzkiego koronawirusa 229E . Ponadto surowica pobrana od rekonwalescentów u pacjentów z COVID-19 nie indukowała nasilenia zakażenia SARS-CoV-2 ani wrodzonej odpowiedzi immunologicznej w hMDM. Chociaż hMDM eksprymował enzym konwertujący angiotensynę 2, stwierdzono brak lub bardzo niskie poziomy transbłonowej proteazy seryny 2. Wyniki te potwierdzają pogląd, że ADE może nie być zaangażowana w procesy immunopatologiczne związane z COVID-19Jednak potrzeba więcej badań, aby zrozumieć potencjalny wkład kompleksów przeciwciała-wirus z innymi komórkami eksprymującymi receptory FcR.

 

Ocena nowatorskiej technologii wielu analitów opartej na cząsteczkach do przeciwciał przeciw fibrylarynie

Stwardnienie układowe (SSc) jest heterogenną chorobą autoimmunologiczną związaną z kilkoma przeciwciałami przeciwjądrowymi (ANA), w tym z kryteriami klasyfikacyjnymi (anty-centromer, anty-topoizomeraza I (Scl-70), anty-RNA Pol III). Jednak obecność mniej powszechnych przeciwciał, takich jak antyfibrylarina (U3-RNP), które generują zlepiony wzór jąderkowy w pośrednim teście immunofluorescencyjnym HEp-2 (IFA, ICAP AC-9) są uważane za specyficzne dla choroby i występują w klinicznych podzbiorach SSc , odgrywając w ten sposób rolę w diagnostyce i rokowaniu. Specyficzny i czuły check antyfibrylariny byłby ważnym uzupełnieniem diagnostyki serologicznej i oceny SSc . Celem tego badania była ocena nowa technologia wielu analitów oparta na cząsteczkach (PMAT) do pomiaru przeciwciał przeciw fibrylarynie.

W sumie pobrano 149 próbek od pacjentów, w tym 47 próbek z Francji (Lyon i Paryż, n = 32) i Włoch (Careggi Hospital, Florencja, n = 15) wybranych na podstawie barwienia AC-9 HEp-2 IFA (> 1: 640 , zlepiony wzór jąderkowy) i 102 kontrole bez SSc (nieswoiste zapalenie jelit (IBD) n = 20, zespół Sjögrena (SjS) n = 20, choroba zakaźna (ID) n = 7, toczeń rumieniowaty układowy (SLE) n = 17, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) n = 17 i osoby zdrowe (HI) n = 21). Wszystkie próbki zostały przebadane w teście antyfibrylariny PMAT (tylko do użytku badawczego, Inova Diagnostics, USA). Ponadto 47 próbek pozytywnych na obecność przeciwciał anty-fibrylarnych zostało również przebadanych za pomocą testów PMAT do wykrywania innych autoprzeciwciał w chorobach reumatycznych związanych z ANA (AARD). Dla 34 próbek dostępne były dane na temat przeciwciał przeciw fibrylarynie, wykonane za pomocą immunoenzymu fluorescencyjnego (FEIA, Thermo Fisher, Niemcy) . Check antyfibrylariny PMAT był dodatni w 31/32 (96,9%, Francja) i 12/15 (80,0%, Włochy) próbek wybranych wstępnie na podstawie wzorca AC-9 IIF (różnica p = 0,09).

Łącznie check PMAT wykazał 91,5% (95% przedział ufności (CI): 80,1-96,6%) czułość ze 100,0% (95% CI: 96,4-100,0%) swoistością w kontrolach bez SSc. Stwierdzono silną zgodność między PMAT i FEIA ze 100,0% pozytywną zgodnością jakościową (34/34) i zgodnością ilościową (rho Spearmana = 0,89, 95% CI: 0,77,9-0,95%, p <0,0001) . Chociaż większość pozytywnych próbek anty-fibrylariny była monospecyficzna (69,8%), niektóre wykazywały dodatkowe przeciwciała (mianowicie Scl-70, centromer, dsDNA, Ro52, Ro60, SS-B, Ribo-P, DFS70 i EJ).

Podsumowując, to pierwsze badanie przeciwciał przeciwko fibrylarynie mierzonych za pomocą nowego testu PMAT daje obiecujące wyniki, w których nowy check PMAT wykazywał wysoki poziom zgodności z FEIA w wykrywaniu przeciwciał przeciwko fibrylarynie. Dostępność nowych testów AFA, takich jak PMAT, może ułatwić wdrożenie kliniczne, dodatkowe badania , wysiłki standaryzacyjne i potencjalne uwzględnienie AFA w kolejnych generacjach kryteriów klasyfikacji.

psf-apzg
psf-apzg

Porównywalnewalne endemiczne przeciwciała opcjonalne dla nukleoproteiny koronawirusa u pacjentów z łagodnym i ciężkim Covid-19

Ciężkość choroby Covid-19 jest wysoce zmienna , od bezobjawowej do krytycznej choroby układu oddechowego i śmierci. Potencjalna reaktywna krzyżowo odpowiedź immunologiczna między SARS-CoV-2 a endemicznym koronawirusem (eCoV) może hipotetycznie przyczyniać się do tej zmienności. W niniejszym dokumencie badaliśmy, czy przeciwciała specyficzne dla nukleoproteiny (N) eCoV w surowicach pacjentów z łagodnym lub ciężkim Covid-19 są związane z ciężkością Covid-19.

U pacjentów z Covid-19 z łagodnymi i ciężkimi objawami oraz u zdrowych osób z ujemnym wynikiem na SARS-COV-2 występowały porównywalne poziomy przeciwciał specyficznych dla eCoV N we wczesnym okresie iw pierwszym miesiącu zakażenia . Wyniki te uzasadniają dalsze badania w celu zbadania potencjalnej roli przeciwciał specyficznych dla eCoV w odporności na zakażenie SARS-CoV-2 . Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mouse Monoclonal anti-human Tetranectin (CLEC-3B)

hAP-0639 100ug
EUR 250

Sheep Polyclonal anti-Human Tetranectin (CLEC-3B)

hAP-5777 50ug
EUR 400

OKRC00302-96W - CLEC-2 ELISA Kit (Human)

OKRC00302-96W 96Wells
EUR 525

Human CLEC-2 / CLEC1B Protein, His Tag (MALS verified)

CL2-H5247 100ug
EUR 2749.9
Description: Human CLEC-2, His Tag (CL2-H5247) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 55 - Pro 229 (Accession # Q9P126-1).

Human C-type lectin-like receptor 1(CLEC-1) ELISA Kit

YLA4238HU-48T 48T Ask for price

Human C-type lectin-like receptor 1(CLEC-1) ELISA Kit

YLA4238HU-96T 96T Ask for price

Human CLEC-2 / CLEC1B Protein, Fc Tag (MALS & SPR verified)

CL2-H5254 100ug
EUR 2493.1
Description: Human CLEC-2, Fc Tag (CL2-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 55 - Pro 229 (Accession # Q9P126-1).

Human C-type lectin-like receptor 2(CLEC-2) Elisa Kit

YLA4051HU-48T 48T Ask for price

Human C-type lectin-like receptor 2(CLEC-2) Elisa Kit

YLA4051HU-96T 96T Ask for price

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-159 Protein (aa 1-207)

VAng-Ly3238-1mgEcoli 1 mg (E. coli)
EUR 4216.8
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 159 (clec-159), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-159 Protein (aa 1-207)

VAng-Ly3238-500gEcoli 500 µg (E. coli)
EUR 3013.2
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 159 (clec-159), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-159 Protein (aa 1-207)

VAng-Ly3238-50gEcoli 50 µg (E. coli)
EUR 2056.8
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 159 (clec-159), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-161 Protein (aa 21-862)

VAng-Ly3239-inquire inquire Ask for price
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 161 (clec-161), partial, recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-162 Protein (aa 18-313)

VAng-Ly3240-1mgEcoli 1 mg (E. coli)
EUR 4893.6
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 162 (clec-162), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-162 Protein (aa 18-313)

VAng-Ly3240-500gEcoli 500 µg (E. coli)
EUR 3474
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 162 (clec-162), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-162 Protein (aa 18-313)

VAng-Ly3240-50gEcoli 50 µg (E. coli)
EUR 2370
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 162 (clec-162), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-91 Protein (aa 22-225)

VAng-Ly3241-1mgEcoli 1 mg (E. coli)
EUR 4200
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 91 (clec-91), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-91 Protein (aa 22-225)

VAng-Ly3241-500gEcoli 500 µg (E. coli)
EUR 2997.6
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 91 (clec-91), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-91 Protein (aa 22-225)

VAng-Ly3241-50gEcoli 50 µg (E. coli)
EUR 2040
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 91 (clec-91), recombination protein.

Mouse Monoclonal anti-human CLEC5A (MDL-1)

hAP-1206 50ug
EUR 400

Sheep Polyclonal anti-Human CLEC5A (MDL-1)

hAP-5783 50ug
EUR 400

Mouse Monoclonal anti-human CLEC9a (DNGR-1)

hAP-0621 100ug
EUR 250

Sheep Polyclonal anti-Human Clec9a (DNGR-1)

hAP-5967 50ug
EUR 400

Mouse Monoclonal anti-human CLEC7A (Dectin-1)

hAP-1209 50ug
EUR 400

Sheep Polyclonal anti-Human CLEC7A (Dectin-1)

hAP-5786 50ug
EUR 400

Anti-Human CLEC9a Antibody

101-M232 100 µg
EUR 399
Description: CLEC9A, a group V C-type lectin-like receptor, is located in the “Dectin-1 cluster” of related receptors, which are encoded within the natural killer (NK)-gene complex. Expression of human CLEC9A is highly restricted in peripheral blood, being detected only on BDCA3+ dendritic cells and on a small subset of CD14+CD16- monocytes. CLEC9A is expressed at the cell surface as a glycosylated dimer and can mediate endocytosis, but not phagocytosis. CLEC9A possesses a cytoplasmic immunoreceptor tyrosine-based activation-like motif that can recruit Syk kinase, and it was shown, using receptor chimeras, that this receptor can induce proinflammatory cytokine production.

PE anti-human CD301 (CLEC10A)

E16FHP301-025 25 tests
EUR 541.67
Description: Available in various conjugation types.

PE anti-human CD301 (CLEC10A)

E16FHP301-100 100 tests
EUR 1278.33
Description: Available in various conjugation types.

APC anti-human CD301 (CLEC10A)

E16FHA301-025 25 tests
EUR 563.33
Description: Available in various conjugation types.

APC anti-human CD301 (CLEC10A)

E16FHA301-100 100 tests
EUR 1343.33
Description: Available in various conjugation types.

Purified anti-human CD301 (CLEC10A)

E16FHU301-025U 25 μg
EUR 325
Description: Available in various conjugation types.

Purified anti-human CD301 (CLEC10A)

E16FHU301-100U 100 μg
EUR 758.33
Description: Available in various conjugation types.

Lenti ORF particles, Clec4a (GFP-tagged ORF) - Rat C-type (calcium dependent, carbohydrate recognition domain) lectin, superfamily member 6 (Clec

RR205033L4V 200 µl Ask for price

Sheep Polyclonal anti-Human CLEC4D (CLECSF8)

hAP-5780 50ug
EUR 400

Mouse Monoclonal anti-human CLEC14A

hAP-1213 50ug
EUR 400

Sheep Polyclonal anti-Human CLEC14A

hAP-5793 50ug
EUR 400

Human CLEC12A / MICL / CLL-1 Protein, His Tag

CLA-H5245 50ug
EUR 3092.3
Description: Human CLEC12A, His Tag (CLA-H5245) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA His 65 - Ala 265 (Accession # Q5QGZ9-2).

Human CLEC4E Antibody

32522-05111 150 ug
EUR 215

Human CLEC2B Antibody

33430-05111 150 ug
EUR 215

Rat Monoclonal anti-mouse CLEC9a (DNGR-1)

mAP-0399 50ug
EUR 400

Mouse Monoclonal anti-human SCGF (CLEC11A)

hAP-0533 100ug
EUR 250

Mouse Monoclonal anti-human CLEC12A (MICL)

hAP-1211 50ug
EUR 400

Sheep Polyclonal anti-Human SCGF (CLEC10A)

hAP-5788 50ug
EUR 400

Sheep Polyclonal anti-Human CLEC12A (MICL)

hAP-5789 50ug
EUR 400

Mouse Monoclonal anti-human CLEC10A (CD301)

hAP-1210 50ug
EUR 400

Mouse Monoclonal anti-human CLEC13A (CD302)

hAP-1212 50ug
EUR 400

Mouse Monoclonal anti-human CLEC15A (KLRG1)

hAP-1214 50ug
EUR 400

Sheep Polyclonal anti-Human CLEC10A (CD301)

hAP-5787 50ug
EUR 400

Sheep Polyclonal anti-Human CLEC13A (CD302)

hAP-5790 50ug
EUR 400

Mouse Monoclonal anti-human CLEC4D (CLESF8)

hAP-1203 50ug
EUR 400

Sheep Polyclonal anti-mouse CLEC9a (DNGR-1)

mAP-5098 50ug
EUR 400

CLEC10A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463402 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC11A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463502 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC12A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463602 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC12B sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463702 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC14A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463802 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC16A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463902 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC17A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0464002 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC18A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0464102 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC18B sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0464202 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC18C sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0464302 1.0 ug DNA
EUR 184.8

Recombinant Human Dectin-1/CLEC7A Protein

PKSH031752-100ug 100ug
EUR 940
Description: Human

Human CLEC4A Antibody Pair Set

ABPR-ZB029 5 plates, 15 plates Ask for price
Description: Quantitative determination of Human CLEC4A

Human CLEC4D Antibody Pair Set

ABPR-ZB201 5 plates, 15 plates Ask for price
Description: Quantitative determination of Human CLEC4D

Nori® Human Dectin-1/CLEC7A ELISA Kit

GR111344 96-well
EUR 461

Recombinant Human CLEC7A/Dectin-1/CD369 Protein

RP01523 20μg
EUR 162.5

Sheep Polyclonal anti-Human CLEC13E (Mrc-2)

hAP-5792 50ug
EUR 400

Mouse Monoclonal anti-human DCIR (CLEC4A)

hAP-0237 100ug
EUR 250

Sheep Polyclonal anti-Human DCIR (CLEC4A)

hAP-5778 50ug
EUR 400

Recombinant Human CLEC12A/CLL-1/DCAL2 Protein (His Tag)

PKSH030977-100ug 100ug
EUR 1268
Description: Human

Recombinant Human CLEC12A/CLL-1/DCAL2 Protein (His Tag)

PKSH030977-1mg 1mg
EUR 7480
Description: Human

anti- CLEC11A antibody

FNab01746 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CLEC11A

anti- CLEC12B antibody

FNab01747 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against CLEC12B

anti- CLEC14A antibody

FNab01748 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against CLEC14A

anti- CLEC18A antibody

FNab01749 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against CLEC18A

Mouse Monoclonal anti-human CLEC5B (CD161)

hAP-1207 50ug
EUR 400

Sheep Polyclonal anti-Human NKp80 (CLEC5C)

hAP-5784 50ug
EUR 400

Human CLEC12A / MICL / CLL-1 Protein, Fc Tag (MALS verified)

CLA-H5266 50ug
EUR 3242.1
Description: Human CLEC12A, Fc Tag (CLA-H5266) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA His 65 - Ala 265 (Accession # Q5QGZ9-2).

Mouse Monoclonal anti-Human CD371 (CLEC12A) Antibody

xAP-0253 100ug
EUR 280

Mouse Monoclonal anti-human CLEC4H1 (ASGR1)

hAP-1205 50ug
EUR 400

FITC-Labeled Human CLEC12A / MICL / CLL-1 Protein, His Tag

CLA-HF247 25ug
EUR 2471.7
Description: FITC-Labeled Human CLEC12A, His Tag (CLA-HF247) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA His 65 - Ala 265 (Accession # Q5QGZ9-2). It is the FITC labeled form of Human CLEC12A, His Tag (CLA-H5245).

Mouse Monoclonal anti-human CLEC4G (LSECtin)

hAP-1204 50ug
EUR 400

Sheep Polyclonal anti-Human CLEC4G (LSECtin)

hAP-5781 50ug
EUR 400

CLECL1 (untagged)-Human C-type lectin-like 1 (CLECL1)

SC306703 10 µg Ask for price

CLEC1A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0461402 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC1B sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0461502 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC2A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0461602 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC2B sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0461702 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC2D sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0461802 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC2L sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0461902 1.0 ug DNA
EUR 184.8

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *