Brak zakazów na zakażenie makrofagami pochodzącymi

psf-apzg

TOP-Plus to wszechstronna platforma biosensoryczna do trwałości przeciwciał SARS-CoV-2

Wstęp:  Niskie początkowe miana przeciwciał SARS-CoV-2 spadające do niewykrywalnych poziomów w ciągu miesięcy po zakażeniu budzą obawy co do długoterminowej odporności. Aby zrozumieć jakość odpowiedzi przeciwciał, należy zbadać zarówno poziomy przeciwciał, jak i zachłanność interakcji przeciwciało-antygen .

Metody:  Opracowano panel „ plus” testów na sondzie (TOP-Plus) , który obejmował nowo opracowany check zachłanności wbudowany w poprzednio opisane testy SARS-CoV-2 TOP, który mierzył całkowite przeciwciało (TAb), substytut neutralizujące przeciwciało (SNAb), IgM i IgG na wszechstronnej platformie biosensorycznej. Poziomy TAb i SNAb porównano z zachłannością u osób wcześniej zakażonych w 1,three i 6,2 miesiąca po zakażeniu w sparowanych próbkach od 80 pacjentów z COVID-19 . Surowice od osób szczepionych SARS-CoV-2 również oceniano pod kątem zachłanności przeciwciał.

Wyniki:  Nowo zaprojektowany check zachłanności w tym panelu TOP korelował dobrze z referencyjnym testem zachłanności biowarstwowej interferometrii (r = 0,88). Nieprecyzyjność oznaczenia zachłanności TOP była mniejsza niż 10%. Chociaż TAb i aktywność neutralizacji (przez SNAb) zmniejszyły się między 1,three a 6,2 miesiąca po zakażeniu, zachłanność przeciwciał wzrosła znacząco (P <0,0001). Zachłanność przeciwciał u 10 osób zaszczepionych SARS-CoV-2 (mediana 28 dni po szczepieniu) była porównywalna ze zmierzoną awidnością przeciwciał u osób zakażonych (mediana 26 dni po zakażeniu).

Wniosek:  Ten wysoce precyzyjny i wszechstronny panel TOP-Plus z możliwością pomiaru poziomu przeciwciał SARS-CoV-2 TAb, SNAb, IgG i IgM oraz zachłanności poszczególnych surowic na jednym czujniku może stać się cennym atutem w monitorowaniu nie tylko SARS-CoV -2 zarażeni pacjenci, ale także stan odpowiedzi na szczepienie przeciwko COVID-19.

Brak zakazów na zakażenie makrofagami pochodzącymi z ludzkich monocytów i nasilenie zakażenia SARS-CoV-2 za pośrednictwem przeciwciał

Szczepionki są niezbędne, aby kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa-2 ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2) i chronić wrażliwą populację. Jednak jednym z problemów związanych z bezpieczeństwem szczepień jest możliwy rozwój zależnego od przeciwciał wzmocnienia (ADE) zakażenia SARS-CoV-2 . Potencjalna infekcja komórek niosących receptor Fc, takich jak makrofagi, sprzyjałaby dalszej replikacji wirusa i odpowiedzi zapalnej, a tym samym potencjalnie pogorszyłaby wyniki kliniczne COVID-19.

Tutaj pokazujemy, że SARS-CoV-2 i SARS-CoV nie infekują makrofagów pochodzących z ludzkich monocytów (hMDM) ani nie indukują cytokin zapalnych w tych komórkach, w przeciwieństwie do koronawirusa zespołu oddechowego Bliskiego Wschodu (MERS) i zwykłego przeziębienia ludzkiego koronawirusa 229E . Ponadto surowica pobrana od rekonwalescentów u pacjentów z COVID-19 nie indukowała nasilenia zakażenia SARS-CoV-2 ani wrodzonej odpowiedzi immunologicznej w hMDM. Chociaż hMDM eksprymował enzym konwertujący angiotensynę 2, stwierdzono brak lub bardzo niskie poziomy transbłonowej proteazy seryny 2. Wyniki te potwierdzają pogląd, że ADE może nie być zaangażowana w procesy immunopatologiczne związane z COVID-19Jednak potrzeba więcej badań, aby zrozumieć potencjalny wkład kompleksów przeciwciała-wirus z innymi komórkami eksprymującymi receptory FcR.

 

Ocena nowatorskiej technologii wielu analitów opartej na cząsteczkach do przeciwciał przeciw fibrylarynie

Stwardnienie układowe (SSc) jest heterogenną chorobą autoimmunologiczną związaną z kilkoma przeciwciałami przeciwjądrowymi (ANA), w tym z kryteriami klasyfikacyjnymi (anty-centromer, anty-topoizomeraza I (Scl-70), anty-RNA Pol III). Jednak obecność mniej powszechnych przeciwciał, takich jak antyfibrylarina (U3-RNP), które generują zlepiony wzór jąderkowy w pośrednim teście immunofluorescencyjnym HEp-2 (IFA, ICAP AC-9) są uważane za specyficzne dla choroby i występują w klinicznych podzbiorach SSc , odgrywając w ten sposób rolę w diagnostyce i rokowaniu. Specyficzny i czuły check antyfibrylariny byłby ważnym uzupełnieniem diagnostyki serologicznej i oceny SSc . Celem tego badania była ocena nowa technologia wielu analitów oparta na cząsteczkach (PMAT) do pomiaru przeciwciał przeciw fibrylarynie.

W sumie pobrano 149 próbek od pacjentów, w tym 47 próbek z Francji (Lyon i Paryż, n = 32) i Włoch (Careggi Hospital, Florencja, n = 15) wybranych na podstawie barwienia AC-9 HEp-2 IFA (> 1: 640 , zlepiony wzór jąderkowy) i 102 kontrole bez SSc (nieswoiste zapalenie jelit (IBD) n = 20, zespół Sjögrena (SjS) n = 20, choroba zakaźna (ID) n = 7, toczeń rumieniowaty układowy (SLE) n = 17, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) n = 17 i osoby zdrowe (HI) n = 21). Wszystkie próbki zostały przebadane w teście antyfibrylariny PMAT (tylko do użytku badawczego, Inova Diagnostics, USA). Ponadto 47 próbek pozytywnych na obecność przeciwciał anty-fibrylarnych zostało również przebadanych za pomocą testów PMAT do wykrywania innych autoprzeciwciał w chorobach reumatycznych związanych z ANA (AARD). Dla 34 próbek dostępne były dane na temat przeciwciał przeciw fibrylarynie, wykonane za pomocą immunoenzymu fluorescencyjnego (FEIA, Thermo Fisher, Niemcy) . Check antyfibrylariny PMAT był dodatni w 31/32 (96,9%, Francja) i 12/15 (80,0%, Włochy) próbek wybranych wstępnie na podstawie wzorca AC-9 IIF (różnica p = 0,09).

Łącznie check PMAT wykazał 91,5% (95% przedział ufności (CI): 80,1-96,6%) czułość ze 100,0% (95% CI: 96,4-100,0%) swoistością w kontrolach bez SSc. Stwierdzono silną zgodność między PMAT i FEIA ze 100,0% pozytywną zgodnością jakościową (34/34) i zgodnością ilościową (rho Spearmana = 0,89, 95% CI: 0,77,9-0,95%, p <0,0001) . Chociaż większość pozytywnych próbek anty-fibrylariny była monospecyficzna (69,8%), niektóre wykazywały dodatkowe przeciwciała (mianowicie Scl-70, centromer, dsDNA, Ro52, Ro60, SS-B, Ribo-P, DFS70 i EJ).

Podsumowując, to pierwsze badanie przeciwciał przeciwko fibrylarynie mierzonych za pomocą nowego testu PMAT daje obiecujące wyniki, w których nowy check PMAT wykazywał wysoki poziom zgodności z FEIA w wykrywaniu przeciwciał przeciwko fibrylarynie. Dostępność nowych testów AFA, takich jak PMAT, może ułatwić wdrożenie kliniczne, dodatkowe badania , wysiłki standaryzacyjne i potencjalne uwzględnienie AFA w kolejnych generacjach kryteriów klasyfikacji.

psf-apzg
psf-apzg

Porównywalnewalne endemiczne przeciwciała opcjonalne dla nukleoproteiny koronawirusa u pacjentów z łagodnym i ciężkim Covid-19

Ciężkość choroby Covid-19 jest wysoce zmienna , od bezobjawowej do krytycznej choroby układu oddechowego i śmierci. Potencjalna reaktywna krzyżowo odpowiedź immunologiczna między SARS-CoV-2 a endemicznym koronawirusem (eCoV) może hipotetycznie przyczyniać się do tej zmienności. W niniejszym dokumencie badaliśmy, czy przeciwciała specyficzne dla nukleoproteiny (N) eCoV w surowicach pacjentów z łagodnym lub ciężkim Covid-19 są związane z ciężkością Covid-19.

U pacjentów z Covid-19 z łagodnymi i ciężkimi objawami oraz u zdrowych osób z ujemnym wynikiem na SARS-COV-2 występowały porównywalne poziomy przeciwciał specyficznych dla eCoV N we wczesnym okresie iw pierwszym miesiącu zakażenia . Wyniki te uzasadniają dalsze badania w celu zbadania potencjalnej roli przeciwciał specyficznych dla eCoV w odporności na zakażenie SARS-CoV-2 . Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-159 Protein (aa 1-207)

VAng-Ly3238-1mgEcoli 1 mg (E. coli)
EUR 4216.8
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 159 (clec-159), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-159 Protein (aa 1-207)

VAng-Ly3238-500gEcoli 500 µg (E. coli)
EUR 3013.2
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 159 (clec-159), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-159 Protein (aa 1-207)

VAng-Ly3238-50gEcoli 50 µg (E. coli)
EUR 2056.8
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 159 (clec-159), recombination protein.

Human Genomic DNA 

X11000
 • Ask for price
 • EUR 235.40
 • 0.2 ml
 • 0.2 ml

Human Brain Genomic DNA  

X11001
 • Ask for price
 • EUR 77.00
 • 10 µg
 • 10 ul

Anti-human PD-1, PE-labeled

71290-1 50 µg
EUR 355
Description: R-Phycoerythrin-labeled anti-PD-1 neutralizing recombinant murine/human chimeric antibody recognizing the PD-L1/PD-L2 binding region of human PD-1. This antibody does not cross-react with mouse PD-1, but does cross-react with monkey (M. fascicularis) PD-1. It has not been tested with other species.

Anti-Apaf-1 (human) Monoclonal Antibody (2E12)

M00889-1 100ug
EUR 518.4
Description: Rat Monoclonal Apaf-1 (human) Antibody (2E12). Validated in ELISA, IP, IF, WB and tested in Human.

Anti-Periphilin 1 Antibody

A06996-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Periphilin 1 Antibody (PPHLN1) detection.tested for WB in Human, Mouse.

Anti-Lyl-1 Antibody

A07491-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Lyl-1 Antibody. Validated in IHC and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-GLI-1 Antibody

A07972-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for GLI-1 Antibody (ACSS1) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-Cerebellin 1 Antibody

A09176-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Cerebellin 1 Antibody (CBLN1) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-DOC-1 Antibody

A09467-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for DOC-1 Antibody (CDK2AP1) detection. Tested with WB in Human, Mouse.

Anti-NPDC-1 Antibody

A12846-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for NPDC-1 Antibody (NPDC1) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-ROBO-1 Antibody

A01530-1 100ug
EUR 546
Description: Rabbit Polyclonal ROBO-1 Antibody. Validated in IF, IHC, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-Bag-1 Antibody

A02423-1 50 ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Bag-1 Antibody. Validated in IP, IHC and tested in Bovine, Canine, Human, Mouse, Rat.

Anti-TUB 1 Antibody

A02917-1 100ug/vial
EUR 352.8

Anti-Dok-1 Antibody

A03039-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Dok-1 Antibody (DOK1) detection.tested for WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-TFIIIB90-1 Antibody

A03761-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for TFIIIB90-1 Antibody (BRF1) detection.tested for WB in Human, Mouse.

Anti-Atrophin-1 Antibody

A03828-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Atrophin-1 Antibody (ATN1) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-CNG-1 Antibody

A05494-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for CNG-1 Antibody (CNGA1) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-PAI-1 Antibody

A00637-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for PAI-1 Antibody (SERPINE1) detection.tested for WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-Flk-1 Antibody

A00901-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Flk-1 Antibody (KDR) detection.tested for WB in Human, Mouse.

Anti-EDG-1 Antibody

A01502-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for EDG-1 Antibody (S1PR1) detection.tested for WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-PARP-1 Antibody

A00122-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal PARP-1 Antibody. Validated in ELISA, IP, IF, WB and tested in Human, Mouse.

Anti-Presenilin 1 Antibody

A00138-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Presenilin 1 Antibody (PSEN1) detection. Tested with WB, IHC in Human, Mouse, Rat.

Anti-P-glycoprotein (human) Monoclonal Antibody (JSB-1)

M00049-1 125ug
EUR 703.2
Description: Mouse Monoclonal P-glycoprotein (human) Antibody (JSB-1). Validated in IF and tested in Human.

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Human Fc-Fusion, Avi-Tag

E80025
 • EUR 635.80
 • EUR 3934.70
 • 100 ul
 • 1 ml

Human C-type lectin-like receptor 2(CLEC-2) Elisa Kit

YLA4051HU-48T 48T
EUR 435

Human C-type lectin-like receptor 2(CLEC-2) Elisa Kit

YLA4051HU-96T 96T
EUR 562.5

Anti-HLA-G (human) Monoclonal Antibody (MEM-G/1)

M01235-1 100ug
EUR 476.4
Description: Mouse Monoclonal HLA-G (human) Antibody (MEM-G/1). Validated in IHC, WB and tested in Human.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-161 Protein (aa 21-862)

VAng-Ly3239-inquire inquire Ask for price
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 161 (clec-161), partial, recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-162 Protein (aa 18-313)

VAng-Ly3240-1mgEcoli 1 mg (E. coli)
EUR 4893.6
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 162 (clec-162), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-162 Protein (aa 18-313)

VAng-Ly3240-500gEcoli 500 µg (E. coli)
EUR 3474
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 162 (clec-162), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-162 Protein (aa 18-313)

VAng-Ly3240-50gEcoli 50 µg (E. coli)
EUR 2370
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 162 (clec-162), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-91 Protein (aa 22-225)

VAng-Ly3241-1mgEcoli 1 mg (E. coli)
EUR 4200
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 91 (clec-91), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-91 Protein (aa 22-225)

VAng-Ly3241-500gEcoli 500 µg (E. coli)
EUR 2997.6
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 91 (clec-91), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-91 Protein (aa 22-225)

VAng-Ly3241-50gEcoli 50 µg (E. coli)
EUR 2040
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 91 (clec-91), recombination protein.

Anti-Pyrophosphatase 1/PPA1 Antibody

A07485-1 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-TCP-1 eta Antibody

A08169-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for TCP-1 eta Antibody (CCT7) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-Relaxin 1/RLN1 Antibody

A08367-1 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-TCP-1 zeta Antibody

A09373-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for TCP-1 zeta Antibody (CCT6A) detection.tested for WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-CHST8/Galnac4St 1 Antibody

A10989-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal CHST8/Galnac4St 1 Antibody. Validated in WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-Synaptotagmin 1/SYT1 Antibody

A02314-1 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-Syntenin-1 Monoclonal Antibody

A02475-1 100ul
EUR 476.4
Description: Mouse Monoclonal Antibody for Syntenin-1 Antibody (SDCBP) detection. Tested with WB in Human, Rat, Dog, Pig.

Anti-Dsg1/Desmoglein 1 Antibody

A02655-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Dsg1 Antibody (DSG1) detection.tested for IHC, WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-CAF-1 p150 Antibody

A02732-1 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for CAF-1 p150 Antibody (CHAF1A) detection. Tested with WB in Human, Mouse.

Anti-Talin 1/TLN1 Antibody

A02859-1 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-Islet 1/ISL1 Antibody

A02969-1 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-Musashi 1/Msi1 Antibody

A05052-1 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-Galectin 1/Lgals1 Antibody

A00470-1 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-LOX-1/OLR1 Antibody

A00760-1 100ug/vial
EUR 352.8

Anti-Syndecan-1/SDC1 Antibody

A00991-1 100ug/vial
EUR 352.8

Anti-IRAK-1/IRAK1 Antibody

A01021-1 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-Neurexin 1/NRXN1 Antibody

A01490-1 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-Hexokinase 1/HK1 Antibody

A01504-1 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-TNF Receptor 1 Antibody

A00294-1 200ug
EUR 626.4
Description: Rabbit Polyclonal TNF Receptor 1 Antibody. Validated in IP, IHC, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-DJ-1 Monoclonal Antibody

M00757-1 100ul
EUR 476.4
Description: Mouse Monoclonal DJ-1 Antibody. Validated in IHC, WB and tested in Bovine, Human.

Anti-Enolase 1 Monoclonal Antibody

M01250-1 100ul
EUR 476.4
Description: Anti-Enolase 1 Monoclonal Antibody tested in WB, IF, ICC, IHC, reactive to Human, rat, mouse, cow, pig, horse

Anti-Dynamin 1 Monoclonal Antibody

M02536-1 100ug
EUR 476.4
Description: Rabbit Monoclonal Dynamin 1 Antibody. Validated in IF, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-Esrp-1 Monoclonal Antibody

M06068-1 100uL
EUR 531.6
Description: Mouse Monoclonal Esrp-1 Antibody. Validated in WB and tested in Human.

Anti-Angiopoietin 1/ANGPT1 Antibody

PA1333-1 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-Presenilin 1 Monoclonal Antibody

M00138-1 100ug
EUR 476.4
Description: Rabbit Monoclonal Presenilin 1 Antibody. Validated in WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-Galectin 1 Monoclonal Antibody

M00470-1 100ug
EUR 476.4
Description: Rabbit Monoclonal Galectin 1 Antibody. Validated in IP, IF, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-Galectin 1/LGALS1 Antibody

PB9240-1 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-PD-1 Agonistic Antibody

101178-1 50 µg
EUR 335
Description: Anti-PD-1 IgG antibody is a purified recombinant antibody which recognizes human PD1 antigen. This antibody has been functionally tested in two co-culture assays.

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack I – Active Genes

C10000
 • EUR 928.26
 • EUR 588.50
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack I – Repression Genes

C10001
 • EUR 928.26
 • EUR 588.50
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack II – Active Genes

C10002
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack II – Repression Genes

C10003
 • EUR 928.26
 • EUR 588.50
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack III – Active Genes

C10004
 • EUR 928.26
 • EUR 588.50
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3K4 Methylation Antibody Panel Pack

C10005
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K9 Methylation Antibody Panel Pack

C10006
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K27 Methylation Antibody Panel Pack

C10007
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K36 Methylation Antibody Panel Pack

C10008
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K79 Methylation Antibody Panel Pack

C10009
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3 Acetylation Antibody Panel Pack I

C10010
 • EUR 928.26
 • EUR 588.50
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Acetylation Antibody Panel Pack II

C10011
 • EUR 928.26
 • EUR 588.50
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H4K20 Methylation Antibody Panel Pack

C10012
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H4 Acetylation Antibody Panel Pack

C10013
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Phosphorylation Antibody Panel Pack

C10014
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R2 Methylation Antibody Panel Pack

C10015
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R8 Methylation Antibody Panel Pack

C10016
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R17 Methylation Antibody Panel Pack

C10017
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R26 Methylation Antibody Panel Pack

C10018
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H4R3 Methylation Antibody Panel Pack

C10019
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

DNMT3A Protein

E11000
 • EUR 971.76
 • EUR 618.20
 • 10 µg
 • 10 ul

TET1 Protein (Active)

E12002
 • EUR 387.12
 • EUR 225.50
 • 10 µg
 • 10 ul

DNMT3B Protein 

E14000
 • EUR 971.76
 • EUR 618.20
 • 10 µg
 • 10 ul

DNMT1 Protein 

E15000
 • EUR 971.76
 • EUR 618.20
 • 10 µg
 • 10 ul

HDAC1 Protein 

E24002
 • EUR 968.28
 • EUR 616.00
 • 50 µg
 • 50 ul

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *