Brak zakazów na zakażenie makrofagami pochodzącymi

psf-apzg

TOP-Plus to wszechstronna platforma biosensoryczna do trwałości przeciwciał SARS-CoV-2

Wstęp:  Niskie początkowe miana przeciwciał SARS-CoV-2 spadające do niewykrywalnych poziomów w ciągu miesięcy po zakażeniu budzą obawy co do długoterminowej odporności. Aby zrozumieć jakość odpowiedzi przeciwciał, należy zbadać zarówno poziomy przeciwciał, jak i zachłanność interakcji przeciwciało-antygen .

Metody:  Opracowano panel „ plus” testów na sondzie (TOP-Plus) , który obejmował nowo opracowany check zachłanności wbudowany w poprzednio opisane testy SARS-CoV-2 TOP, który mierzył całkowite przeciwciało (TAb), substytut neutralizujące przeciwciało (SNAb), IgM i IgG na wszechstronnej platformie biosensorycznej. Poziomy TAb i SNAb porównano z zachłannością u osób wcześniej zakażonych w 1,three i 6,2 miesiąca po zakażeniu w sparowanych próbkach od 80 pacjentów z COVID-19 . Surowice od osób szczepionych SARS-CoV-2 również oceniano pod kątem zachłanności przeciwciał.

Wyniki:  Nowo zaprojektowany check zachłanności w tym panelu TOP korelował dobrze z referencyjnym testem zachłanności biowarstwowej interferometrii (r = 0,88). Nieprecyzyjność oznaczenia zachłanności TOP była mniejsza niż 10%. Chociaż TAb i aktywność neutralizacji (przez SNAb) zmniejszyły się między 1,three a 6,2 miesiąca po zakażeniu, zachłanność przeciwciał wzrosła znacząco (P <0,0001). Zachłanność przeciwciał u 10 osób zaszczepionych SARS-CoV-2 (mediana 28 dni po szczepieniu) była porównywalna ze zmierzoną awidnością przeciwciał u osób zakażonych (mediana 26 dni po zakażeniu).

Wniosek:  Ten wysoce precyzyjny i wszechstronny panel TOP-Plus z możliwością pomiaru poziomu przeciwciał SARS-CoV-2 TAb, SNAb, IgG i IgM oraz zachłanności poszczególnych surowic na jednym czujniku może stać się cennym atutem w monitorowaniu nie tylko SARS-CoV -2 zarażeni pacjenci, ale także stan odpowiedzi na szczepienie przeciwko COVID-19.

Brak zakazów na zakażenie makrofagami pochodzącymi z ludzkich monocytów i nasilenie zakażenia SARS-CoV-2 za pośrednictwem przeciwciał

Szczepionki są niezbędne, aby kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa-2 ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2) i chronić wrażliwą populację. Jednak jednym z problemów związanych z bezpieczeństwem szczepień jest możliwy rozwój zależnego od przeciwciał wzmocnienia (ADE) zakażenia SARS-CoV-2 . Potencjalna infekcja komórek niosących receptor Fc, takich jak makrofagi, sprzyjałaby dalszej replikacji wirusa i odpowiedzi zapalnej, a tym samym potencjalnie pogorszyłaby wyniki kliniczne COVID-19.

Tutaj pokazujemy, że SARS-CoV-2 i SARS-CoV nie infekują makrofagów pochodzących z ludzkich monocytów (hMDM) ani nie indukują cytokin zapalnych w tych komórkach, w przeciwieństwie do koronawirusa zespołu oddechowego Bliskiego Wschodu (MERS) i zwykłego przeziębienia ludzkiego koronawirusa 229E . Ponadto surowica pobrana od rekonwalescentów u pacjentów z COVID-19 nie indukowała nasilenia zakażenia SARS-CoV-2 ani wrodzonej odpowiedzi immunologicznej w hMDM. Chociaż hMDM eksprymował enzym konwertujący angiotensynę 2, stwierdzono brak lub bardzo niskie poziomy transbłonowej proteazy seryny 2. Wyniki te potwierdzają pogląd, że ADE może nie być zaangażowana w procesy immunopatologiczne związane z COVID-19Jednak potrzeba więcej badań, aby zrozumieć potencjalny wkład kompleksów przeciwciała-wirus z innymi komórkami eksprymującymi receptory FcR.

 

Ocena nowatorskiej technologii wielu analitów opartej na cząsteczkach do przeciwciał przeciw fibrylarynie

Stwardnienie układowe (SSc) jest heterogenną chorobą autoimmunologiczną związaną z kilkoma przeciwciałami przeciwjądrowymi (ANA), w tym z kryteriami klasyfikacyjnymi (anty-centromer, anty-topoizomeraza I (Scl-70), anty-RNA Pol III). Jednak obecność mniej powszechnych przeciwciał, takich jak antyfibrylarina (U3-RNP), które generują zlepiony wzór jąderkowy w pośrednim teście immunofluorescencyjnym HEp-2 (IFA, ICAP AC-9) są uważane za specyficzne dla choroby i występują w klinicznych podzbiorach SSc , odgrywając w ten sposób rolę w diagnostyce i rokowaniu. Specyficzny i czuły check antyfibrylariny byłby ważnym uzupełnieniem diagnostyki serologicznej i oceny SSc . Celem tego badania była ocena nowa technologia wielu analitów oparta na cząsteczkach (PMAT) do pomiaru przeciwciał przeciw fibrylarynie.

W sumie pobrano 149 próbek od pacjentów, w tym 47 próbek z Francji (Lyon i Paryż, n = 32) i Włoch (Careggi Hospital, Florencja, n = 15) wybranych na podstawie barwienia AC-9 HEp-2 IFA (> 1: 640 , zlepiony wzór jąderkowy) i 102 kontrole bez SSc (nieswoiste zapalenie jelit (IBD) n = 20, zespół Sjögrena (SjS) n = 20, choroba zakaźna (ID) n = 7, toczeń rumieniowaty układowy (SLE) n = 17, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) n = 17 i osoby zdrowe (HI) n = 21). Wszystkie próbki zostały przebadane w teście antyfibrylariny PMAT (tylko do użytku badawczego, Inova Diagnostics, USA). Ponadto 47 próbek pozytywnych na obecność przeciwciał anty-fibrylarnych zostało również przebadanych za pomocą testów PMAT do wykrywania innych autoprzeciwciał w chorobach reumatycznych związanych z ANA (AARD). Dla 34 próbek dostępne były dane na temat przeciwciał przeciw fibrylarynie, wykonane za pomocą immunoenzymu fluorescencyjnego (FEIA, Thermo Fisher, Niemcy) . Check antyfibrylariny PMAT był dodatni w 31/32 (96,9%, Francja) i 12/15 (80,0%, Włochy) próbek wybranych wstępnie na podstawie wzorca AC-9 IIF (różnica p = 0,09).

Łącznie check PMAT wykazał 91,5% (95% przedział ufności (CI): 80,1-96,6%) czułość ze 100,0% (95% CI: 96,4-100,0%) swoistością w kontrolach bez SSc. Stwierdzono silną zgodność między PMAT i FEIA ze 100,0% pozytywną zgodnością jakościową (34/34) i zgodnością ilościową (rho Spearmana = 0,89, 95% CI: 0,77,9-0,95%, p <0,0001) . Chociaż większość pozytywnych próbek anty-fibrylariny była monospecyficzna (69,8%), niektóre wykazywały dodatkowe przeciwciała (mianowicie Scl-70, centromer, dsDNA, Ro52, Ro60, SS-B, Ribo-P, DFS70 i EJ).

Podsumowując, to pierwsze badanie przeciwciał przeciwko fibrylarynie mierzonych za pomocą nowego testu PMAT daje obiecujące wyniki, w których nowy check PMAT wykazywał wysoki poziom zgodności z FEIA w wykrywaniu przeciwciał przeciwko fibrylarynie. Dostępność nowych testów AFA, takich jak PMAT, może ułatwić wdrożenie kliniczne, dodatkowe badania , wysiłki standaryzacyjne i potencjalne uwzględnienie AFA w kolejnych generacjach kryteriów klasyfikacji.

psf-apzg
psf-apzg

Porównywalnewalne endemiczne przeciwciała opcjonalne dla nukleoproteiny koronawirusa u pacjentów z łagodnym i ciężkim Covid-19

Ciężkość choroby Covid-19 jest wysoce zmienna , od bezobjawowej do krytycznej choroby układu oddechowego i śmierci. Potencjalna reaktywna krzyżowo odpowiedź immunologiczna między SARS-CoV-2 a endemicznym koronawirusem (eCoV) może hipotetycznie przyczyniać się do tej zmienności. W niniejszym dokumencie badaliśmy, czy przeciwciała specyficzne dla nukleoproteiny (N) eCoV w surowicach pacjentów z łagodnym lub ciężkim Covid-19 są związane z ciężkością Covid-19.

U pacjentów z Covid-19 z łagodnymi i ciężkimi objawami oraz u zdrowych osób z ujemnym wynikiem na SARS-COV-2 występowały porównywalne poziomy przeciwciał specyficznych dla eCoV N we wczesnym okresie iw pierwszym miesiącu zakażenia . Wyniki te uzasadniają dalsze badania w celu zbadania potencjalnej roli przeciwciał specyficznych dla eCoV w odporności na zakażenie SARS-CoV-2 . Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-162 Protein (aa 18-313)

VAng-Ly3240-50gEcoli 50 µg (E. coli)
EUR 2370
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 162 (clec-162), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-91 Protein (aa 22-225)

VAng-Ly3241-1mgEcoli 1 mg (E. coli)
EUR 4200
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 91 (clec-91), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-91 Protein (aa 22-225)

VAng-Ly3241-500gEcoli 500 µg (E. coli)
EUR 2997.6
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 91 (clec-91), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-91 Protein (aa 22-225)

VAng-Ly3241-50gEcoli 50 µg (E. coli)
EUR 2040
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 91 (clec-91), recombination protein.

Human CLEC4E Antibody

32522-05111 150 ug
EUR 313.2

Human CLEC2B Antibody

33430-05111 150 ug
EUR 313.2

anti- CLEC11A antibody

FNab01746 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CLEC11A

anti- CLEC12B antibody

FNab01747 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against CLEC12B

anti- CLEC14A antibody

FNab01748 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against CLEC14A

anti- CLEC18A antibody

FNab01749 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against CLEC18A

anti- CLEC1A antibody

FNab01750 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CLEC1A

anti- CLEC2D antibody

FNab01751 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CLEC2D

anti- CLEC3B antibody

FNab01752 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against CLEC3B

anti- CLEC4C antibody

FNab01753 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CLEC4C

anti- CLEC4D antibody

FNab01754 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CLEC4D

anti- CLEC4G antibody

FNab01755 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CLEC4G

anti- CLEC4G antibody

FNab01756 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CLEC4G

anti- CLEC4M antibody

FNab01757 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CLEC4M

anti- CLEC9A antibody

FNab01758 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CLEC9A

CLEC10A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463402 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC11A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463502 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC12A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463602 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC12B sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463702 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC14A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463802 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC16A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463902 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC17A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0464002 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC18A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0464102 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC18B sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0464202 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC18C sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0464302 1.0 ug DNA
EUR 184.8

Nori® Human Dectin-1/CLEC7A ELISA Kit

GR111344 96-well
EUR 461

anti- CLEC10A/CD301 antibody

FNab01745 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CLEC10A/CD301

CLEC1A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0461402 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC1B sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0461502 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC2A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0461602 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC2B sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0461702 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC2D sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0461802 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC2L sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0461902 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC3A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0462002 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC3B sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0462102 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC4A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0462202 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC4C sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0462302 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC4D sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0462402 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC4E sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0462502 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC4F sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0462602 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC4G sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0462702 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC4M sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0462902 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC5A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463002 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC6A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463102 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC7A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463202 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC9A sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0463302 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLEC4GP1 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0462802 1.0 ug DNA
EUR 184.8

Human CLEC4E Antibody (Biotin Conjugate)

32522-05121 150 ug
EUR 442.8

Human CLEC2B Antibody (Biotin Conjugate)

33430-05121 150 ug
EUR 442.8

Anti-CLEC2 / CLEC1B antibody

STJ71575 100 µg
EUR 430.8

Human CLEC4E AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

32522-05151 150 ug
EUR 513.6

Human CLEC4E AssayLite Antibody (APC Conjugate)

32522-05161 150 ug
EUR 513.6

Human CLEC2B AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

33430-05151 150 ug
EUR 513.6

Human CLEC2B AssayLite Antibody (APC Conjugate)

33430-05161 150 ug
EUR 513.6

Human CLEC4E AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

32522-05141 150 ug
EUR 513.6

Human CLEC2B AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

33430-05141 150 ug
EUR 513.6

Human CLEC18C ELISA KIT

ELI-33223h 96 Tests
EUR 988.8

Human CLEC18A ELISA KIT

ELI-33607h 96 Tests
EUR 988.8

Human CLEC12B ELISA KIT

ELI-25804h 96 Tests
EUR 988.8

Human CLEC11A ELISA KIT

ELI-25911h 96 Tests
EUR 988.8

Human CLEC12A ELISA KIT

ELI-25976h 96 Tests
EUR 988.8

Human CLEC19A ELISA KIT

ELI-25977h 96 Tests
EUR 988.8

Human CLEC10A ELISA KIT

ELI-50168h 96 Tests
EUR 988.8

Human CLEC18B ELISA KIT

ELI-10298h 96 Tests
EUR 988.8

Human CLEC17A ELISA KIT

ELI-10917h 96 Tests
EUR 988.8

Human CLEC14A ELISA KIT

ELI-10918h 96 Tests
EUR 988.8

Human CLEC4E AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

32522-05171 150 ug
EUR 565.2

Human CLEC2B AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

33430-05171 150 ug
EUR 565.2

Human Protein CLEC16A, CLEC16A ELISA KIT

ELI-50665h 96 Tests
EUR 988.8

Recombinant human CLEC14A

P2453 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human CLEC14A

CLEC10A sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Human) (Target 1)

K0463406 1.0 ug DNA
EUR 200.4

CLEC11A sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Human) (Target 1)

K0463506 1.0 ug DNA
EUR 200.4

CLEC12A sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Human) (Target 1)

K0463606 1.0 ug DNA
EUR 200.4

CLEC12B sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Human) (Target 1)

K0463706 1.0 ug DNA
EUR 200.4

CLEC14A sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Human) (Target 1)

K0463806 1.0 ug DNA
EUR 200.4

CLEC16A sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Human) (Target 1)

K0463906 1.0 ug DNA
EUR 200.4

CLEC17A sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Human) (Target 1)

K0464006 1.0 ug DNA
EUR 200.4

CLEC18A sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Human) (Target 1)

K0464106 1.0 ug DNA
EUR 200.4

CLEC18B sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Human) (Target 1)

K0464206 1.0 ug DNA
EUR 200.4

CLEC18C sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Human) (Target 1)

K0464306 1.0 ug DNA
EUR 200.4

Human CLEC12A shRNA Plasmid

20-abx965899
 • EUR 961.20
 • EUR 1345.20
 • 150 µg
 • 300 µg

Human CLEC14A shRNA Plasmid

20-abx965918
 • EUR 961.20
 • EUR 1345.20
 • 150 µg
 • 300 µg

Human CLEC18C shRNA Plasmid

20-abx966949
 • EUR 961.20
 • EUR 1345.20
 • 150 µg
 • 300 µg

Human CLEC18A shRNA Plasmid

20-abx967528
 • EUR 961.20
 • EUR 1345.20
 • 150 µg
 • 300 µg

Human CLEC12B shRNA Plasmid

20-abx967761
 • EUR 961.20
 • EUR 1345.20
 • 150 µg
 • 300 µg

Human CLEC17A shRNA Plasmid

20-abx967800
 • EUR 961.20
 • EUR 1345.20
 • 150 µg
 • 300 µg

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *