Brak zakazów na zakażenie makrofagami pochodzącymi

psf-apzg

TOP-Plus to wszechstronna platforma biosensoryczna do trwałości przeciwciał SARS-CoV-2

Wstęp:  Niskie początkowe miana przeciwciał SARS-CoV-2 spadające do niewykrywalnych poziomów w ciągu miesięcy po zakażeniu budzą obawy co do długoterminowej odporności. Aby zrozumieć jakość odpowiedzi przeciwciał, należy zbadać zarówno poziomy przeciwciał, jak i zachłanność interakcji przeciwciało-antygen .

Metody:  Opracowano panel „ plus” testów na sondzie (TOP-Plus) , który obejmował nowo opracowany check zachłanności wbudowany w poprzednio opisane testy SARS-CoV-2 TOP, który mierzył całkowite przeciwciało (TAb), substytut neutralizujące przeciwciało (SNAb), IgM i IgG na wszechstronnej platformie biosensorycznej. Poziomy TAb i SNAb porównano z zachłannością u osób wcześniej zakażonych w 1,three i 6,2 miesiąca po zakażeniu w sparowanych próbkach od 80 pacjentów z COVID-19 . Surowice od osób szczepionych SARS-CoV-2 również oceniano pod kątem zachłanności przeciwciał.

Wyniki:  Nowo zaprojektowany check zachłanności w tym panelu TOP korelował dobrze z referencyjnym testem zachłanności biowarstwowej interferometrii (r = 0,88). Nieprecyzyjność oznaczenia zachłanności TOP była mniejsza niż 10%. Chociaż TAb i aktywność neutralizacji (przez SNAb) zmniejszyły się między 1,three a 6,2 miesiąca po zakażeniu, zachłanność przeciwciał wzrosła znacząco (P <0,0001). Zachłanność przeciwciał u 10 osób zaszczepionych SARS-CoV-2 (mediana 28 dni po szczepieniu) była porównywalna ze zmierzoną awidnością przeciwciał u osób zakażonych (mediana 26 dni po zakażeniu).

Wniosek:  Ten wysoce precyzyjny i wszechstronny panel TOP-Plus z możliwością pomiaru poziomu przeciwciał SARS-CoV-2 TAb, SNAb, IgG i IgM oraz zachłanności poszczególnych surowic na jednym czujniku może stać się cennym atutem w monitorowaniu nie tylko SARS-CoV -2 zarażeni pacjenci, ale także stan odpowiedzi na szczepienie przeciwko COVID-19.

Brak zakazów na zakażenie makrofagami pochodzącymi z ludzkich monocytów i nasilenie zakażenia SARS-CoV-2 za pośrednictwem przeciwciał

Szczepionki są niezbędne, aby kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa-2 ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2) i chronić wrażliwą populację. Jednak jednym z problemów związanych z bezpieczeństwem szczepień jest możliwy rozwój zależnego od przeciwciał wzmocnienia (ADE) zakażenia SARS-CoV-2 . Potencjalna infekcja komórek niosących receptor Fc, takich jak makrofagi, sprzyjałaby dalszej replikacji wirusa i odpowiedzi zapalnej, a tym samym potencjalnie pogorszyłaby wyniki kliniczne COVID-19.

Tutaj pokazujemy, że SARS-CoV-2 i SARS-CoV nie infekują makrofagów pochodzących z ludzkich monocytów (hMDM) ani nie indukują cytokin zapalnych w tych komórkach, w przeciwieństwie do koronawirusa zespołu oddechowego Bliskiego Wschodu (MERS) i zwykłego przeziębienia ludzkiego koronawirusa 229E . Ponadto surowica pobrana od rekonwalescentów u pacjentów z COVID-19 nie indukowała nasilenia zakażenia SARS-CoV-2 ani wrodzonej odpowiedzi immunologicznej w hMDM. Chociaż hMDM eksprymował enzym konwertujący angiotensynę 2, stwierdzono brak lub bardzo niskie poziomy transbłonowej proteazy seryny 2. Wyniki te potwierdzają pogląd, że ADE może nie być zaangażowana w procesy immunopatologiczne związane z COVID-19Jednak potrzeba więcej badań, aby zrozumieć potencjalny wkład kompleksów przeciwciała-wirus z innymi komórkami eksprymującymi receptory FcR.

 

Ocena nowatorskiej technologii wielu analitów opartej na cząsteczkach do przeciwciał przeciw fibrylarynie

Stwardnienie układowe (SSc) jest heterogenną chorobą autoimmunologiczną związaną z kilkoma przeciwciałami przeciwjądrowymi (ANA), w tym z kryteriami klasyfikacyjnymi (anty-centromer, anty-topoizomeraza I (Scl-70), anty-RNA Pol III). Jednak obecność mniej powszechnych przeciwciał, takich jak antyfibrylarina (U3-RNP), które generują zlepiony wzór jąderkowy w pośrednim teście immunofluorescencyjnym HEp-2 (IFA, ICAP AC-9) są uważane za specyficzne dla choroby i występują w klinicznych podzbiorach SSc , odgrywając w ten sposób rolę w diagnostyce i rokowaniu. Specyficzny i czuły check antyfibrylariny byłby ważnym uzupełnieniem diagnostyki serologicznej i oceny SSc . Celem tego badania była ocena nowa technologia wielu analitów oparta na cząsteczkach (PMAT) do pomiaru przeciwciał przeciw fibrylarynie.

W sumie pobrano 149 próbek od pacjentów, w tym 47 próbek z Francji (Lyon i Paryż, n = 32) i Włoch (Careggi Hospital, Florencja, n = 15) wybranych na podstawie barwienia AC-9 HEp-2 IFA (> 1: 640 , zlepiony wzór jąderkowy) i 102 kontrole bez SSc (nieswoiste zapalenie jelit (IBD) n = 20, zespół Sjögrena (SjS) n = 20, choroba zakaźna (ID) n = 7, toczeń rumieniowaty układowy (SLE) n = 17, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) n = 17 i osoby zdrowe (HI) n = 21). Wszystkie próbki zostały przebadane w teście antyfibrylariny PMAT (tylko do użytku badawczego, Inova Diagnostics, USA). Ponadto 47 próbek pozytywnych na obecność przeciwciał anty-fibrylarnych zostało również przebadanych za pomocą testów PMAT do wykrywania innych autoprzeciwciał w chorobach reumatycznych związanych z ANA (AARD). Dla 34 próbek dostępne były dane na temat przeciwciał przeciw fibrylarynie, wykonane za pomocą immunoenzymu fluorescencyjnego (FEIA, Thermo Fisher, Niemcy) . Check antyfibrylariny PMAT był dodatni w 31/32 (96,9%, Francja) i 12/15 (80,0%, Włochy) próbek wybranych wstępnie na podstawie wzorca AC-9 IIF (różnica p = 0,09).

Łącznie check PMAT wykazał 91,5% (95% przedział ufności (CI): 80,1-96,6%) czułość ze 100,0% (95% CI: 96,4-100,0%) swoistością w kontrolach bez SSc. Stwierdzono silną zgodność między PMAT i FEIA ze 100,0% pozytywną zgodnością jakościową (34/34) i zgodnością ilościową (rho Spearmana = 0,89, 95% CI: 0,77,9-0,95%, p <0,0001) . Chociaż większość pozytywnych próbek anty-fibrylariny była monospecyficzna (69,8%), niektóre wykazywały dodatkowe przeciwciała (mianowicie Scl-70, centromer, dsDNA, Ro52, Ro60, SS-B, Ribo-P, DFS70 i EJ).

Podsumowując, to pierwsze badanie przeciwciał przeciwko fibrylarynie mierzonych za pomocą nowego testu PMAT daje obiecujące wyniki, w których nowy check PMAT wykazywał wysoki poziom zgodności z FEIA w wykrywaniu przeciwciał przeciwko fibrylarynie. Dostępność nowych testów AFA, takich jak PMAT, może ułatwić wdrożenie kliniczne, dodatkowe badania , wysiłki standaryzacyjne i potencjalne uwzględnienie AFA w kolejnych generacjach kryteriów klasyfikacji.

psf-apzg
psf-apzg

Porównywalnewalne endemiczne przeciwciała opcjonalne dla nukleoproteiny koronawirusa u pacjentów z łagodnym i ciężkim Covid-19

Ciężkość choroby Covid-19 jest wysoce zmienna , od bezobjawowej do krytycznej choroby układu oddechowego i śmierci. Potencjalna reaktywna krzyżowo odpowiedź immunologiczna między SARS-CoV-2 a endemicznym koronawirusem (eCoV) może hipotetycznie przyczyniać się do tej zmienności. W niniejszym dokumencie badaliśmy, czy przeciwciała specyficzne dla nukleoproteiny (N) eCoV w surowicach pacjentów z łagodnym lub ciężkim Covid-19 są związane z ciężkością Covid-19.

U pacjentów z Covid-19 z łagodnymi i ciężkimi objawami oraz u zdrowych osób z ujemnym wynikiem na SARS-COV-2 występowały porównywalne poziomy przeciwciał specyficznych dla eCoV N we wczesnym okresie iw pierwszym miesiącu zakażenia . Wyniki te uzasadniają dalsze badania w celu zbadania potencjalnej roli przeciwciał specyficznych dla eCoV w odporności na zakażenie SARS-CoV-2 . Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Anti-PAI-1 Antibody

A00637-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for PAI-1 Antibody (SERPINE1) detection.tested for WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-Flk-1 Antibody

A00901-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Flk-1 Antibody (KDR) detection.tested for WB in Human, Mouse.

Anti-EDG-1 Antibody

A01502-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for EDG-1 Antibody (S1PR1) detection.tested for WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-ROBO-1 Antibody

A01530-1 100ug
EUR 455
Description: Rabbit Polyclonal ROBO-1 Antibody. Validated in IF, IHC, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-TFIIIB90-1 Antibody

A03761-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for TFIIIB90-1 Antibody (BRF1) detection.tested for WB in Human, Mouse.

Anti-Atrophin-1 Antibody

A03828-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Atrophin-1 Antibody (ATN1) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-CNG-1 Antibody

A05494-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for CNG-1 Antibody (CNGA1) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-Periphilin 1 Antibody

A06996-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Periphilin 1 Antibody (PPHLN1) detection.tested for WB in Human, Mouse.

Anti-Lyl-1 Antibody

A07491-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Lyl-1 Antibody. Validated in IHC and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-GLI-1 Antibody

A07972-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for GLI-1 Antibody (ACSS1) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-Cerebellin 1 Antibody

A09176-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Cerebellin 1 Antibody (CBLN1) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-DOC-1 Antibody

A09467-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for DOC-1 Antibody (CDK2AP1) detection. Tested with WB in Human, Mouse.

Anti-Bag-1 Antibody

A02423-1 50 ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Bag-1 Antibody. Validated in IP, IHC and tested in Bovine, Canine, Human, Mouse, Rat.

Anti-TUB 1 Antibody

A02917-1 100ug/vial
EUR 294

Anti-Dok-1 Antibody

A03039-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Dok-1 Antibody (DOK1) detection.tested for WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-NPDC-1 Antibody

A12846-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for NPDC-1 Antibody (NPDC1) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-161 Protein (aa 21-862)

VAng-Ly3239-inquire inquire Ask for price
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 161 (clec-161), partial, recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-162 Protein (aa 18-313)

VAng-Ly3240-1mgEcoli 1 mg (E. coli)
EUR 4078
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 162 (clec-162), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-162 Protein (aa 18-313)

VAng-Ly3240-500gEcoli 500 µg (E. coli)
EUR 2895
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 162 (clec-162), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-162 Protein (aa 18-313)

VAng-Ly3240-50gEcoli 50 µg (E. coli)
EUR 1975
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 162 (clec-162), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-91 Protein (aa 22-225)

VAng-Ly3241-1mgEcoli 1 mg (E. coli)
EUR 3500
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 91 (clec-91), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-91 Protein (aa 22-225)

VAng-Ly3241-500gEcoli 500 µg (E. coli)
EUR 2498
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 91 (clec-91), recombination protein.

Recombinant Caenorhabditis Elegans clec-91 Protein (aa 22-225)

VAng-Ly3241-50gEcoli 50 µg (E. coli)
EUR 1700
Description: Caenorhabditis Elegans C-type lectin domain-containing protein 91 (clec-91), recombination protein.

Anti-P-glycoprotein (human) Monoclonal Antibody (JSB-1)

M00049-1 125ug
EUR 586
Description: Mouse Monoclonal P-glycoprotein (human) Antibody (JSB-1). Validated in IF and tested in Human.

Anti-TTF-1

DB-089-1 1 ml
EUR 750
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; concentrated

Anti-Esrp-1 Monoclonal Antibody

M06068-1 100uL
EUR 443
Description: Mouse Monoclonal Esrp-1 Antibody. Validated in WB and tested in Human.

Anti-Presenilin 1 Monoclonal Antibody

M00138-1 100ug
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Presenilin 1 Antibody. Validated in WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-Galectin 1 Monoclonal Antibody

M00470-1 100ug
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Galectin 1 Antibody. Validated in IP, IF, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-DJ-1 Monoclonal Antibody

M00757-1 100ul
EUR 397
Description: Mouse Monoclonal DJ-1 Antibody. Validated in IHC, WB and tested in Bovine, Human.

Anti-Enolase 1 Monoclonal Antibody

M01250-1 100ul
EUR 397
Description: Anti-Enolase 1 Monoclonal Antibody tested in WB, IF, ICC, IHC, reactive to Human, rat, mouse, cow, pig, horse

Anti-Dynamin 1 Monoclonal Antibody

M02536-1 100ug
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Dynamin 1 Antibody. Validated in IF, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-Angiopoietin 1/ANGPT1 Antibody

PA1333-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-Galectin 1/LGALS1 Antibody

PB9240-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-TNF Receptor 1 Antibody

A00294-1 200ug
EUR 522
Description: Rabbit Polyclonal TNF Receptor 1 Antibody. Validated in IP, IHC, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-Galectin 1/Lgals1 Antibody

A00470-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-LOX-1/OLR1 Antibody

A00760-1 100ug/vial
EUR 294

Anti-Syndecan-1/SDC1 Antibody

A00991-1 100ug/vial
EUR 294

Anti-IRAK-1/IRAK1 Antibody

A01021-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-Neurexin 1/NRXN1 Antibody

A01490-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-Hexokinase 1/HK1 Antibody

A01504-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-Musashi 1/Msi1 Antibody

A05052-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-Pyrophosphatase 1/PPA1 Antibody

A07485-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-TCP-1 eta Antibody

A08169-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for TCP-1 eta Antibody (CCT7) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-Relaxin 1/RLN1 Antibody

A08367-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-TCP-1 zeta Antibody

A09373-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for TCP-1 zeta Antibody (CCT6A) detection.tested for WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-Synaptotagmin 1/SYT1 Antibody

A02314-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-Syntenin-1 Monoclonal Antibody

A02475-1 100ul
EUR 397
Description: Mouse Monoclonal Antibody for Syntenin-1 Antibody (SDCBP) detection. Tested with WB in Human, Rat, Dog, Pig.

Anti-Dsg1/Desmoglein 1 Antibody

A02655-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Dsg1 Antibody (DSG1) detection.tested for IHC, WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-CAF-1 p150 Antibody

A02732-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for CAF-1 p150 Antibody (CHAF1A) detection. Tested with WB in Human, Mouse.

Anti-Talin 1/TLN1 Antibody

A02859-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-Islet 1/ISL1 Antibody

A02969-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-CHST8/Galnac4St 1 Antibody

A10989-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal CHST8/Galnac4St 1 Antibody. Validated in WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-HLA-G (human) Monoclonal Antibody (MEM-G/1)

M01235-1 100ug
EUR 397
Description: Mouse Monoclonal HLA-G (human) Antibody (MEM-G/1). Validated in IHC, WB and tested in Human.

Anti-HO-1 Monoclonal Antibody (HO-1-2)

M00253-1 1mg
EUR 397
Description: Mouse Monoclonal HO-1 Antibody (HO-1-2). Validated in Flow Cytometry, IHC, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-Sumo 1 Rabbit Monoclonal Antibody

M00631-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Sumo 1 Antibody. Validated in IP, IF, IHC, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-Cytokeratin 1 Rabbit Monoclonal Antibody

M01639-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Cytokeratin 1 Antibody. Validated in WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-Mitofusin 1 Antibody (monoclonal, 3H3)

M02172-1 100ug/vial
EUR 294

Anti-Phospho-Beclin-1 (Ser295) Antibody

P00327-1 100ul
EUR 398
Description: Rabbit Polyclonal Phospho-Beclin-1 (Ser295) Antibody. Validated in WB and tested in Human.

Anti-Phospho-Raf-1 (Ser642) Antibody

P00446-1 100ul
EUR 398
Description: Rabbit Polyclonal Phospho-Raf-1 (Ser642) Antibody. Validated in WB and tested in Human, Rat.

Anti-Integrin alpha 1/ITGA1 Antibody

PA1045-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-Caspase-1(P20)/CASP1 Antibody

PA1440-1 100ug/vial
EUR 294

Anti-VEGF Receptor 1/FLT1 Antibody

PA1966-1 100ug/vial
EUR 294

Anti-HIF-1 alpha/HIF1A Antibody

A00013-1 100ug/vial
EUR 294

Anti-Cleaved-Notch 1 (V1754) Antibody

A00033-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Cleaved-Notch 1 (V1754) Antibody (NOTCH1) detection.tested for WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-HDAC-1 (C-terminus) Antibody

A00256-1 100uL
EUR 443
Description: Rabbit Polyclonal HDAC-1 (C-terminus) Antibody. Validated in IF, IHC, WB and tested in Human.

Anti-VEGF Receptor 1/FLT1 Antibody

A00534-1 100ug/vial
EUR 294

Anti-Liver Carboxylesterase 1/CES1 Antibody

A01741-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-Hyaluronan synthase 1/HAS1 Antibody

A04784-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-CELSR3/Flamingo Homolog 1 Antibody

A07204-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal CELSR3/Flamingo Homolog 1 Antibody. Validated in IF and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-LPCAT2/Acyltransferase Like 1 Antibody

A07471-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal LPCAT2/Acyltransferase Like 1 Antibody. Validated in WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-EBP50/NHERF-1/SLC9A3R1 Antibody

A02427-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-IL1R2/Il 1 Rii Antibody

A03106-1 1 ml
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal IL1R2/Il 1 Rii Antibody. Validated in IP, WB and tested in Human.

Anti-EBV/LMP-1

DB-060-1 1 ml
EUR 750
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; concentrated

Anti-EBV/LMP-1

DB-061-1 1 ml
EUR 750
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; concentrated

Anti-CCR4 (human) Antibody

A00755-1 200ug
EUR 397
Description: Goat Polyclonal CCR4 (human) Antibody. Validated in IF, IHC and tested in Human.

Anti-BOB-1/OBF-1 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM378

M04431-1 100uL
EUR 385
Description: Anti-BOB-1/OBF-1 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM378 tested in WB, IHC, reactive to Human

AXMIR-1 RNA oligo anti-miRNA-1-3p with Xmotif

AXMIR-1 10 reactions
EUR 438

Anti-Musashi 1/Msi1 Antibody (monoclonal, 2B9)

M05052-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-Visinin-like Protein 1 Monoclonal Antibody

M06959-1 100ul
EUR 397
Description: Mouse Monoclonal Visinin-like Protein 1 Antibody. Validated in IF, IHC, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-HMGB1/Hmg 1 Rabbit Monoclonal Antibody

M00066-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal HMGB1/Hmg 1 Antibody. Validated in Flow Cytometry, IF, IHC, ICC, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-p27 KIP 1 Rabbit Monoclonal Antibody

M00173-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Anti-p27 KIP 1 Rabbit Monoclonal Antibody tested for Flow Cytometry, IP, IF, IHC, ICC, WB in Human, Rat

Anti-Caveolin-1/CAV1 Antibody (monoclonal, 12C7)

M00179-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-MHC class 1 Rabbit Monoclonal Antibody

M00194-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal MHC class 1 Antibody. Validated in IP, IF, IHC, WB and tested in Human.

Anti-Integrin beta 1 Rabbit Monoclonal Antibody

M00772-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Integrin beta 1 Antibody. Validated in IHC, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-ARG1/Arginase 1 Rabbit Monoclonal Antibody

M01106-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal ARG1/Arginase 1 Antibody. Validated in IP, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-MLANA/Mart 1 Rabbit Monoclonal Antibody

M02033-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal MLANA/Mart 1 Antibody. Validated in IF, WB and tested in Human.

Anti-TCP-1α Monoclonal Antibody (91a)

M02389-1 200ug
EUR 498
Description: Rat Monoclonal TCP-1α Antibody (91a). Validated in Flow Cytometry, IP, IF, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-DSG1/Desmoglein 1 Rabbit Monoclonal Antibody

M02655-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal DSG1/Desmoglein 1 Antibody. Validated in IF, IHC, ICC, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-Phospho-Glycogen Synthase 1 (S645) Antibody

P03512-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Phospho-Glycogen Synthase 1 (S645) Antibody (GYS1) detection.tested for WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-Angiotensin Converting Enzyme 1/ACE Antibody

PA2196-1 100ug/vial
EUR 334

 

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.