Przeciwciało anty-Rac1-GTP i wykrywanie Rac1

psf-apzg

In Ovo  i doustne fragment probiotycznych pałeczek kwasu mlekowego moduluje odpowiedź immunologiczną za pośrednictwem komórek i przeciwciał u nowo wyklutych piskląt

Istnieją dowody na to, że pałeczki kwasu mlekowego mogą wzmacniać układ odpornościowy kurczaków. W badaniu tym oceniano wpływ na  in ovo  i doustnym podaniu kwasu mlekowego koktajlu na ekspresję genów, przeciwciała, cytokiny immunologicznych odpowiedzi i śledziony komórkowości w kurcząt. Lactobacilli podawać  in ovo  w embrionalnych 18 dniu, doustnie w dniach 1, 7, 14, 21 i 28 po-klapy lub kombinacja obu  in ovo  i po wykluciu zaszczepieniu. W 5 i 10 dniu po wykluciu pobrano śledzionę i kaletkę Fabriciusa w celu przeprowadzenia analizy ekspresji genów i składu komórek.

W dniach 14 i 21 po wykluciu ptaki immunizowano czerwonymi krwinkami owiec (SRBC) i hemocyjaniną ze skałoczepa (KLH), a surowicę pobierano w dniach 7, 14 i 21 po immunizacji pierwotnej. Ptaki, które otrzymały pałeczki kwasu mlekowego (10 7  CFU)  drogą  in  ovo,  a następnie co tydzień podawano doustnie, wykazywały większą odpowiedź immunologiczną poprzez wzmocnienie odpowiedzi przeciwciał, zwiększenie odsetka limfocytów  T CD4 +  i CD4 + CD25 + w śledzionie oraz zwiększenie ekspresji interferonu ( IFN) -α, IFN-β, interleukina (IL) -8, IL-13 i IL-18 w śledzionie oraz ekspresja IFN-γ, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12i IL-18 w kaletce. Odkrycia te sugerują, że podawanie pałeczek kwasu mlekowego przed i po wykluciu może modulować odpowiedź immunologiczną u nowo wyklutych kurczaków.

 

Przeciwciało anty-Rac1-GTP i wykrywanie Rac1: narzędzie z podstawową wadą

Rac1 jest członkiem rodziny Rho GTPase i bierze udział w wielu procesach komórkowych, w szczególności w tworzeniu bogatych w aktynę wypukłości błonowych, takich jak lamellipodia i falbanki. Przy tak szeroko przebadanym białku istotne jest, aby społeczność naukowców dysponowała niezawodnymi narzędziami do wykrywania aktywacji Rac1 zarówno w modelach komórkowych, jak i tkankach. Korzystając z szeregu modeli komórkowych raka , niedawno wykazaliśmy, że szeroko stosowane przeciwciało do wizualizacji aktywnego Rac1 (Rac1-GTP) nie rozpoznaje Rac1, ale zamiast tego rozpoznaje włókna wimentyny (Baker MJ, J. Biol. Chem. 295: 13698-13710, 2020).

Uważamy, że to narzędzie wprowadziło w błąd dziedzinę i narzuciło społeczności badawczej GTPase potrzebę walidacji opublikowanych wyników przy użyciu tego przeciwciała, a także kontynuację opracowywania nowych zasobów do wizualizacji endogennego aktywnego Rac1.

Wpływ substytucji N501Y w SARS-CoV-2 Spike na neutralizację przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na różne epitopy

Pojawienie się i szybkie rozprzestrzenianie się wariantu SARS-CoV-2 linii B.1.1.7 (VOC-202012/01) wzbudziło globalne zaniepokojenie. Podstawienie N501Y jest jedyną mutacją w interfejsie między RBD B.1.1.7 i ACE2, co budzi obawy, że może to mieć wpływ na jego rozpoznawanie przez przeciwciała neutralizujące. W tym przypadku oceniliśmy aktywność neutralizującą i powinowactwo wiązania panelu 12 przeciwciał monoklonalnych przeciwko odpowiednio pseudowirusowi SARS-CoV-2 typu dzikiego i mutantowi N501Y i białku RBD.

Stwierdziliśmy, że aktywność neutralizacyjna i powinowactwo wiązania większości wykrytych przeciwciał (10 z 12) nie uległy zmianie, chociaż podstawienie N501Y zmniejszyło aktywność neutralizującą i wiążącą CB6 i zwiększyło aktywność BD-23 . Odkrycia te mogą być przydatne w opracowywaniu przeciwciał terapeutycznych.

Izolacja przeciwciała monoklonalnego miejsca dla domeny wiążącej receptora SARS-CoV-2 przy użyciu konkurencyjnej strategii biopanningu

 

spowodował śmierć ponad 200 000 osób, ale obecnie nie są dostępne żadne szczepionki ani terapeutyczne przeciwciała monoklonalne. SARS-CoV-2 opiera się na swoim białku wypustowym, w szczególności na domenie wiążącej receptor (RBD), w celu wiązania enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2) z ludzkim receptorem komórkowym w celu przedostania się wirusa, a zatem celowanie w RBD jest obiecujące w zapobieganiu SARS- Zakażenie CoV-2 . W tej pracy do przesiewowego przesiewu przeciwciał blokujących przeciw RBD zastosowano konkurencyjną strategię biopanningu biblioteki przeciwciał prezentowanych na fagach. Przeciwciała o wysokim powinowactwie wzbogacono po pierwszej rundzie przy użyciu standardowego procesu panoramowania, w którym RBD-His został unieruchomiony jako przynęta. W następnych dwóch rundach unieruchomione ACE2-Fc i wolne RBD-Hiszostały zmieszane ze wzbogaconymi przeciwciałami fagowymi. Przeciwciała wiążące się z RBD w epitopach innych niż miejsce wiązania ACE2 były wychwytywane przez unieruchomiony ACE2-Fc , tworząc kompleks „kanapkowy”.

Tylko przeciwciała konkurujące z ACE2 mogą wiązać się z wolnym RBD-His w supernatancie, a następnie być oddzielane przez magnetyczne kulki niklowo-nitrylotrioctowe. rRBD-15 z konkurencyjnego biopanningu naszej biblioteki syntetycznych przeciwciał, Lib AB1, został wyprodukowany jako format IgG1 o pełnej długości. Stwierdzono blokuje kompetytywnie wiązanie RBD do ACE2 i silnie hamować SARS CoV-2 infekcji pseudovirus z IC 50  wartości 12 nM. Niemniej jednak rRBD-16 ze standardowego biopanningu może wiązać się z RBD tylko  in vitro , ale nie ma działania blokującego ani neutralizującego. Nasza strategia może skutecznie izolować przeciwciała blokujące RBD i przyspieszyłaby odkrycie przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2.

10-letnie badanie dotyczące wskaźników i miana przeciwciał w surowicy w kierunku odry i różyczki u pracowników zdrowia; badanie obserwacyjne w japońskim szpitalu uniwersyteckim

Kontekst:  Oceniliśmy wpływ strategii szczepień dwudawkowych, która została powszechnie przyjęta na całym świecie jako rutyna w dzieciństwie w celu uzyskania odporności stadnej , na pracowników służby zdrowia (HCW) w Japonii.

Metody:  W latach 2010-2019 miana przeciwciał przeciwko odrze i różyczce były mierzone corocznie wśród nowo zatrudnionych pracowników ochrony zdrowia w Szpitalu Uniwersyteckim w Osace w Japonii przy użyciu testów Enzygnost® (Siemens Healthcare Diagnostics Co. Ltd., Marburg, Niemcy). Dane podzielono na kategorie według wieku, aby porównać wskaźniki dodatniego wyniku przeciwciał i miana przeciwciał w grupach bez szczepionki, z pojedynczą dawką i z dwiema dawkami.

Wyniki:  W okresie 10 lat roczne wskaźniki dodatniego wyniku na obecność przeciwciał przeciwko odrze i różyczce wynosiły odpowiednio 84,0–95,3% i 90,0–94,5% , bez żadnego szczególnego trendu. Miana przeciwciał przeciw odrze (mediana [przedział międzykwartylowy]: 8,4 [3,9, 20] vs. 6,1 [3,5, 12]) i różyczce (11 [5,5, 20] vs. 6 [3,7, 11]) były statystycznie niższe (p <0,001) przy wytwarzaniu dwudawkowym niż przy wytwarzaniu pojedynczej dawki.

Dyskusja:  Zmiana szczepionki z pojedynczej dawki na dwukrotną nie spowodowała wzrostu wskaźników dodatnich przeciwciał zarówno w przypadku odry, jak i różyczki wśród POZ . Warto zauważyć, że miana przeciwciał były znacznie niższe podczas wytwarzania dwóch dawek.

Wniosek:  Pomimo kilku ograniczeń, nasze dane sugerują paradoksalną podatność młodych pracowników POZ, którzy otrzymali szczepionkę dwudawkową, w świetle wskaźników seropozytywności.

psf-apzg
psf-apzg

Recombinant Mouse ADAM DEC1 (Adamdec1)

MBS1333092-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 375

Recombinant Mouse ADAM DEC1 (Adamdec1)

MBS1333092-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 635

Recombinant Mouse ADAM DEC1 (Adamdec1)

MBS1333092-1mgEColi 1mg(E-Coli)
EUR 1925

Recombinant Mouse ADAM DEC1 (Adamdec1)

MBS1333092-5x1mgEColi 5x1mg(E-Coli)
EUR 8405

ADAMTS15 (A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin Motifs 15, ADAM-TS 15, ADAM-TS15, ADAMTS-15)

MBS6001180-01mg 0.1(mg
EUR 800

ADAMTS15 (A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin Motifs 15, ADAM-TS 15, ADAM-TS15, ADAMTS-15)

MBS6001180-5x01mg 5x0.1mg
EUR 3455

Mouse ADAM 12 ELISA Kit

ELI-04798m 96tests
EUR 736

Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) ELISA kit

E01A18183 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) ELISA kit

E03A1245-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) ELISA kit

E03A1245-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) ELISA kit

E03A1245-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) Elisa kit

EK732024 96 Wells
EUR 0.84

Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) ELISA Kit

EK7709 96Т
EUR 799

Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) ELISA Kit

AE23814MO-48Tests 48 Tests
EUR 325
Description: Mouse (Mus musculus)

Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) ELISA Kit

AE23814MO-96Tests 96 Tests
EUR 610
Description: Mouse (Mus musculus)

Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) ELISA kit

CSB-EL001297MO-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) ELISA kit

1-CSB-EL001297MO
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse ADAM DEC1(ADAMDEC1) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) ELISA Kit

AE23814MO-48T 48T
EUR 325
Description: Mouse (Mus musculus)

Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) ELISA Kit

AE23814MO-96T 96T
EUR 610
Description: Mouse (Mus musculus)

Mouse ADAM DEC1, Adamdec1 ELISA KIT

ELI-11570m 96tests
EUR 736

Mouse ADAM DEC1,ADAMDEC1 ELISA KIT

E1816Mo-1096T 10*96T
EUR 4122

Mouse ADAM DEC1,ADAMDEC1 ELISA KIT

E1816Mo-48wells 48 wells
EUR 300

Mouse ADAM DEC1,ADAMDEC1 ELISA KIT

E1816Mo-596T 5*96T
EUR 2061

Mouse ADAM DEC1,ADAMDEC1 ELISA KIT

E1816Mo-96wells 96 wells
EUR 458

Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) ELISA Kit

abx501110-96tests 96 tests
EUR 687.5

Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) ELISA Kit

MBS7255678-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) ELISA Kit

MBS7255678-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) ELISA Kit

MBS7255678-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) ELISA Kit

MBS7255678-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Mouse ADAM DEC1, ADAMDEC1 ELISA Kit

MBS1604546-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3955

Mouse ADAM DEC1, ADAMDEC1 ELISA Kit

MBS1604546-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 305

Mouse ADAM DEC1, ADAMDEC1 ELISA Kit

MBS1604546-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2005

Mouse ADAM DEC1, ADAMDEC1 ELISA Kit

MBS1604546-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 475

Mouse Anti-Human ADAM-10 Monoclonal Antibody, Azide Free Clone 11G2

MBS335651-02mg 0.2mg
EUR 350

Mouse Anti-Human ADAM-10 Monoclonal Antibody, Azide Free Clone 11G2

MBS335651-05mg 0.5mg
EUR 680

Mouse Anti-Human ADAM-10 Monoclonal Antibody, Azide Free Clone 11G2

MBS335651-5x05mg 5x0.5mg
EUR 3040

Mouse ADAM DEC1, ADAMDEC1 GENLISA ELISA

KLM1816 1 x 96 wells
EUR 341

ELISA kit for Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1)

KTE70553-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1)

KTE70553-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1)

KTE70553-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Mouse ADAM DEC1 (ADAMDEC1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 9 (ADAM9) Protein

abx692435-100g 100 µg
EUR 962.5

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 9 (ADAM9) Protein

abx692435-1mg 1 mg Ask for price

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) ELISA Kit

20-abx153594
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 28 (ADAM28) ELISA Kit

abx254964-96tests 96 tests
EUR 886.8

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) ELISA Kit

abx513942-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) ELISA Kit

abx516367-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 12 (ADAM12) ELISA Kit

abx517048-96tests 96 tests
EUR 886.8

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 33 (ADAM33) ELISA Kit

abx517868-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 29 (ADAM29) ELISA Kit

abx520554-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) ELISA Kit

20-abx258362
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) ELISA Kit

20-abx258492
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) ELISA Kit

abx258362-1mg 1 mg
EUR 6187.5

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) ELISA Kit

abx258362-20g 20 µg
EUR 3275

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 10 (ADAM10) ELISA Kit

abx258362-5g 5 µg
EUR 687.5

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) ELISA Kit

abx258492-1mg 1 mg
EUR 5575

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) ELISA Kit

abx258492-20g 20 µg
EUR 2950

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 17 (ADAM17) ELISA Kit

abx258492-5g 5 µg
EUR 618.75

Anti-Human ADAM-10 Antibody

101-M205 100 µg
EUR 399
Description: The monoclonal antibody reacts with human CD156c, which is also known as a disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein (ADAM) 10. This type I transmembrane glycoprotein is expressed ubiquitously on hematopoietic and non-hematopoietic cell types. Studies demonstrate that CD156c expression is regulated by PAX2 in cancer cells. CD156c plays a critical role in hematopoiesis, including lymphocyte development, and autoimmunity by regulating the shedding and secretion of various receptors and chemokines, including Notch, CD23, CXCL16, and the IL-6R. Finally, deregulated CD156c expression has been associated with T-cell acute lymphoblastic lymphoma (T-ALL) and Alzheimer’s disease.

Anti-Human ADAM-17 Antibody

101-M207 100 µg
EUR 399
Description: The gene for the antigen encodes a member of the ADAM (a disintegrin and metalloprotease domain) family. Members of this family are membrane-anchored proteins structurally related to snake venom disintegrins, and have been implicated in a variety of biologic processes involving cell-cell and cell-matrix interactions, including fertilization, muscle development, and neurogenesis. The protein encoded by this gene functions as a tumor necrosis factor-alpha converting enzyme; binds mitotic arrest deficient 2 protein; and also plays a prominent role in the activation of the Notch signaling pathway.

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 8 (ADAM8) ELISA Kit

20-abx153595
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 8 (ADAM8) ELISA Kit

abx574435-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse ADAM Metallopeptidase Domain 9 (ADAM9) ELISA Kit

abx518560-96tests 96 tests
EUR 801.6

Anti-Human ADAM-8 Antibody

101-M208 100 µg
EUR 399
Description: ADAM8, also known as cell surface antigen MS2 or CD156a, is a member of the ADAM family that contains a disintegrin and metalloprotease-like domain. ADAM8 can cleave a variety of substrates and has been shown as a sheddase for the low affinity IgE receptor CD23 and the neural recognition molecule CHL1. Expression and regulation studies suggest that ADAM8 is a novel osteoclast stimulating factor and may play a role in asthma. The 824 amino acid precursor of human ADAM8 consists of a signal peptide (residues 1 to 16), a pro peptide (residues 17 to 199), a metaloprotease domain (residues 200 to 400), a disintegrinlike domain (residues 408 to 494), a cysteinerich region (residues 497 to 613), an EGF-like domain (residues 614 to 640), a transmembrane region (residues 656 to 676) and a cytoplasmic domain (residues 677 to 824).

Anti-Human ADAM-9 Antibody

101-M209 100 µg
EUR 399
Description: ADAM9, also known as MDC9 or meltrin γ, is a member of the ADAM family that contains a disintegrin and metalloprotease-like domain. Like other membrane-anchored ADAMs, ADAM9 consists of a pro domain with a cysteine switch and furin cleavage sequence, a catalytic domain with the zinc-binding site and Metturn expected for reprolysins, a disintegrin-like domain, a cysteinerich domain, an EGF-like domain, a transmembrane domain, and the cytoplasmic domain. ADAM9 is able to cleave peptides corresponding to cleavage sites of tumor necrosis factor-α (TNFα), the p75 TNF receptor, the βamyloid protein precursor, and the c-kit ligand 1, implying that it may participate in shedding of these membrane proteins. In fact, ADAM9 has been shown to shed membrane-anchored heparin-binding EGF-like growth factor. In addition, it also cleaves oxidized insulin βchain and fibronectin. Besides its catalytic activity, ADAM9 functions as an adhesion molecule through binding of its disintegrin domain to integrins such as αvβ5 and α6β1. The cytoplasmic domain of ADAM9 interacts with Src homology 3 (SH3)containing proteins and protein kinase C, and may mediate different signaling pathways. ADAM9 is widely expressed in tissues.

Human ADAM Metallopeptidase Domain 15 (ADAM15) ELISA Kit

20-abx150544
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Adamdec1 (untagged) - Mouse ADAM-like, decysin 1 (Adamdec1), (10ug)

MC216309 10 µg Ask for price

Adamdec1 (GFP-tagged) - Mouse ADAM-like decysin 1 (Adamdec1), (10ug)

MG223445 10 µg Ask for price

Adamdec1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse ADAM-like, decysin 1 (Adamdec1)

MR223445 10 µg Ask for price

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

20-abx212035
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

20-abx212386
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

20-abx212831
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

20-abx334251
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

abx212035-100l 100 µl
EUR 350

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

abx212035-50l 50 µl
EUR 250

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

abx212831-100l 100 µl
EUR 350

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

abx212831-50l 50 µl
EUR 250

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

abx212386-100l 100 µl
EUR 350

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

abx212386-50l 50 µl
EUR 250

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

abx334251-100g 100 µg
EUR 362.5

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

abx334251-20g 20 µg
EUR 162.5

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody

abx334251-50g 50 µg
EUR 250

ADAM-17 Antibody

39313-100ul 100ul
EUR 468

ADAM-17 Antibody

MBS9403708-01mL 0.1mL
EUR 420

ADAM-17 Antibody

MBS9403708-5x01mL 5x0.1mL
EUR 1740

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (HRP)

20-abx334527
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (FITC)

20-abx334528
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (HRP)

abx334527-100g 100 µg
EUR 362.5

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (HRP)

abx334527-20g 20 µg
EUR 162.5

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (HRP)

abx334527-50g 50 µg
EUR 250

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (FITC)

abx334528-100g 100 µg
EUR 362.5

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (FITC)

abx334528-20g 20 µg
EUR 162.5

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (FITC)

abx334528-50g 50 µg
EUR 250

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (Biotin)

20-abx334529
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (Biotin)

abx334529-100g 100 µg
EUR 362.5

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (Biotin)

abx334529-20g 20 µg
EUR 162.5

ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 15 (ADAMTS15) Antibody (Biotin)

abx334529-50g 50 µg
EUR 250

ADAM15 (untagged)-Human ADAM metallopeptidase domain 15 (ADAM15), transcript variant 2

SC321268 10 µg Ask for price

ADAM15 (untagged)-Human ADAM metallopeptidase domain 15 (ADAM15), transcript variant 1

SC308410 10 µg Ask for price

ADAM15 (untagged)-Human ADAM metallopeptidase domain 15 (ADAM15), transcript variant 3

SC308411 10 µg Ask for price

ADAM15 (untagged)-Human ADAM metallopeptidase domain 15 (ADAM15), transcript variant 4

SC308412 10 µg Ask for price

ADAM15 (untagged)-Human ADAM metallopeptidase domain 15 (ADAM15), transcript variant 5

SC308413 10 µg Ask for price

ADAM15 (untagged)-Human ADAM metallopeptidase domain 15 (ADAM15), transcript variant 6

SC308414 10 µg Ask for price

Mouse ADAM metallopeptidase with ombospondin type 1 motif3 (ADAMTS3) ELISA Kit

MBS2614713-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3290

Mouse ADAM metallopeptidase with ombospondin type 1 motif3 (ADAMTS3) ELISA Kit

MBS2614713-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 295

Mouse ADAM metallopeptidase with ombospondin type 1 motif3 (ADAMTS3) ELISA Kit

MBS2614713-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1800

Mouse ADAM metallopeptidase with ombospondin type 1 motif3 (ADAMTS3) ELISA Kit

MBS2614713-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 450

Lenti ORF clone of Adamdec1 (mGFP-tagged) - Mouse ADAM-like, decysin 1 (Adamdec1)

MR223445L4 10 µg Ask for price

ADAM 17 Antibody

E11-0763B 100μg
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

ADAM 17 Antibody

E18-6361-1 50μg/50μl
EUR 145
Description: Available in various conjugation types.

ADAM 17 Antibody

E18-6361-2 100μg/100μl
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *