Tag: pcram

Blocking, immune, Polyclonal, Recombinant

Brak zakazów na zakażenie makrofagami pochodzącymi

TOP-Plus to wszechstronna platforma biosensoryczna do trwałości przeciwciał SARS-CoV-2 Wstęp:  Niskie początkowe miana przeciwciał SARS-CoV-2 spadające do niewykrywalnych poziomów w ciągu miesięcy po zakażeniu budzą obawy co do długoterminowej odporności. Aby zrozumieć jakość odpowiedzi przeciwciał, należy zbadać…Continue readingBrak zakazów na zakażenie makrofagami pochodzącymi